Ехокардіографія (ЕхоКГ) – відноситься до найбільш інформативних методів діагностики легеневої гіпертензії, а також гіпертрофії та дилатації правих відділів серця, гемодинамічних розладів. Методом ЕхоКГ діагностуються клапанні вади серця, хвороби міокарда, вроджені вади, що призводять до розвитку легеневої гіпертензії. За рівнем трикуспідальної регургітації розраховується середній тиск у легеневій артерії (модифіковане рівняння Бернуллі). Метод неінвазивної оцінки тиску в легеневій артерії корелює з величиною тиску, виміряною при катетеризації правих відділів серця та легеневої артерії. Роблять для огляду судин та порожнин серця, визначення швидкості кровотоку в системі легеневої артерії. За допомогою цього методу діагностики можна виключити ураження мітрального, аортального клапанів, хвороби міокарда, вроджені вади зі шунтуванням крові зліва направо, що призводять до розвитку ЛГ.

Трикуспідальна регургітація визначається у більшості хворих з ЛГ (74%) У дослідженнях встановлено кореляційний зв'язок (0,57-0,93) між тиском, виміряним при ЕхоКГ та під час катетеризації правих відділів серця та легеневої артерії.

Систолічний тиск у правому шлуночку у здорових людей віком 1-89 років становить 28±5 мм.рт.ст. (15-57 мм.рт.ст.) і збільшується з віком та збільшенням індексу маси тіла. М'яка ЛГ може бути встановлена за 36-50 мм.рт.ст. чи швидкості трикуспідальної регургітації 2,8-3,4 м/сек.

У пацієнтів з ЛГ виявляється розширення порожнин правого передсердя та правого шлуночка (ПШ), потовщення передньої стінки ПС, змінюється характер руху міжшлуночкової перегородки: у систолу вона зміщується “парадоксально” у бік правого шлуночка. Внутрішньовенне введення фізіологічного розчину дозволяє визначити відкрите овальне вікно, ДМПП типу венозного синуса. Для підтвердження наявності відкритого овального вікна або невеликого ДМПП, оцінки його точного розміру потрібне проведення ЕХОКГ.

АНКЕТА ПАЦІЄНТА