Методом комп'ютерної томографії високої роздільної здатності з контрастуванням судин легень оцінюється стан судин, серця та легеневих полів. Метод відіграє важливу роль у диференціальній діагностиці легеневої гіпертензії при ураженні легеневої паренхіми, обумовленої емфіземою легень, інтерстиціальними легеневими хворобами. При контрастуванні судинного русла виявляються ознаки порушення легеневого кровообігу, спричиненого тромбоемболією гілок легеневої артерії.

Пошарові знімки органів грудної клітки показують збільшені легеневі артерії, а також супутні легеневі гіпертензії захворювання серця та легень.

При застійній лівошлуночковій недостатності може виявлятися феномен «матового скла» та потовщення інтерлобулярних септів. Дифузне двостороннє потовщення інтерлобулярних септів, наявність дрібних, погано окреслених осередкових тіней вказує на ЛКГА. КТ дозволяє оцінити стан легеневих полів, а також серця та судин за допомогою контрастування порожнини серця та просвіту судин при внутрішньовенному введенні 80-120 мл контрастної речовини. КТ – картина хронічної тромбоемболії – повна оклюзія ЛА або її гілок, наявність ексцентричних дефектів унаслідок тромбозів або реканалізованих тромбів.

АНКЕТА ПАЦІЄНТА