Лабораторні дослідження:

  • загальний аналіз крові (рівень гемоглобіну, еритроцитів, гематокриту, лейкоцитів, тромбоцитів);
  • біохімічний (оцінка функції нирок, печінки, вмісту білка);
  • імунологічний (антитіла до кардіоліпіну, вовчаковий антикоагулянт);
  • коагулограма крові;
  • гормони щитовидної залози, ТТГ;
  • серологічний тест на ВІЛ виконують в обсязі, необхідному для діагностики етіології легеневої гіпертензії.

У пацієнтів з ідіопатичною легеневою гіпертензією високий рівень сечової кислоти у сироватці крові. Підвищена плазмова концентрація мозкового натрійуретичного пептиду (BNP) з'являється при правошлуночковій недостатності та поряд зі збільшеною концентрацією в сироватці норадреналіну, ендотеліну-1 та тропоніну T відноситься до факторів несприятливого прогнозу.

АНКЕТА ПАЦІЄНТА