Кардіопульмональний навантажувальний тест – з метою оцінки вентиляції та газообміну під час дозованого фізичного навантаження (індекс пікового споживання кисню, анаеробний поріг).

У хворих на ЛГ знижена величина анаеробного порога та пікове споживання кисню. Кардіопульмональний навантажувальний тест раніше використовувався в багатоцентрових дослідженнях, але не довів очевидних переваг перед тестом 6-ХХ, так як технічно складніший, не дозволяє оцінювати ефективність терапії, а отримані результати залежать від досвіду медичного персоналу.

АНКЕТА ПАЦІЄНТА